Категория: 2020

  • Стар Нейлз в борбата срещу Covid-19

    Стар Нейлз в борбата срещу Covid-19

    Още от избухването на епидемията с коронавирус, екипът ни не спира да полага усилия да запази както своето здраве и да се предпази от разпространението на Covid-19, така и да осигури възможност на практикуващите маникюристи и педикюристи да не спират да предлагат услугите в салона. Като фирма, която произвежда биоциди, регистрирани и одобрени от Министерство…