Категория: 2019

  • SNB срещу насилието над деца

    SNB срещу насилието над деца

    Статистиката е плашеща – едно от всеки 5 деца е жертва на някаква форма на насилие. Това е по официални данни, като вероятно действителността е по-сурова. Според Polished man нещата са още по-сериозни – техните наблюдения сочат, че едно дете умира на всеки 5 минути като резултат на насилие. Стар Нейлз – България, като социалноотговорна…