Стар Нейлз – България в помощ на планетата


Щастливи сме и горди да споделим, че усилията ни в посока опазване на природата и планетата, за намаляване количествата отпадък и отпечатъкът, който оставяме върху планетата, се оценяват и от нашите партньори.

Екопак издадоха сертификат на Стар Нейлз, в който е описано какво количество опаковки са предадени за рециклиране и какви ресурси са спестени на планетата.

Нашите усилия в тази посока не спират, продължаваме да работим по начини да намалим използването на пластмасата и отпечатъкът, който оставяме върху природата.