Категория: 2021

  • SNB Professional в подкрепа на супер-майките

    SNB Professional в подкрепа на супер-майките

    И 2021 година не премина без да подкрепим значима за нас и обществото кауза. Избрахме да подкрепим Български фонд за жените и тяхната програма „Шанс за невидимите супер-майки“. За нас е важно да ангажираме внимание и интерес към важните за обществото теми и проблеми и заедно да търсим решение. През 2021 фокусът беше както към…