ЗА СТАР НЕЙЛЗ – БЪЛГАРИЯ


Стар Нейлз – България е пионер не само в областта на услугите маникюр, педикюр и  ноктопластика в България, но и в корпоративното дарителство. Наред с много други успешни и социално-отговорни фирми в страната, компанията подпомага от години благотворителни каузи и проекти, и то не само такива, които са пряко свързани с развитието на масовия и професионален спорт в България, но и чисто хуманни каузи като даряване на средства за лечение на заболели от тежки болести българи.

snb_starting_pic